Kwaliteit
Kwaliteit van zorg bied je op de werkvloer. Het werken met de deelnemers staat daarom bij ons zorgatelier centraal. Wij staan dicht bij elkaar. Alleen zo ervaren we iedere dag wat er nodig is om de juiste ondersteuning te blijven bieden.

Sfeer 
We hechten veel belang aan een goede sfeer en een open communicatie. Er wordt aandacht besteed aan begrip en respect voor elkaar. Je mag zijn wie je bent en doen wat je wil. Het is jouw dagdeel, zorg dat je die beleeft zoals je zou willen.

Gelijkwaardigheid

Inbreng en medezeggenschap van deelnemers zijn een normale dagelijkse gang van zaken. Waardering en gelijkwaardigheid zijn op die manier vanzelfsprekend.

Scheiden van wonen en dagactiviteit
Zorgatelier Pinokkio heeft respect voor het privé-leven van de deelnemer. Het scheiden van wonen en dagactiviteit biedt de cliënt de mogelijkheid om thuis even los te laten.

Dagactiviteit

Zorgatelier Pinokkio biedt deelnemers prettige activiteiten. In een omgeving zonder druk. De persoonlijke wensen van de deelnemer zijn het uitgangspunt.